חזרה לתוצאות החיפוש

כותר פסקי הרי"ד : על ששה סדרי התלמוד הבבלי / לרבנו ישעיה דטראני הזקן. פסקי הריא"ז / לרבנו ישעיה אחרון
יוצאים לאור ... על פי כתבי-יד ... עם הערות והארות ומראי מקומות, מבואות ומפתחות מאת חברי מכון התלמוד הישראלי השלם ...
כותרים נוספים פסקי הריא"ז
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מחבר/יוצר טרני, ישעיה בן אליהו די
מוציא לאור ירושלים : יד הרב הרצוג
שנה תשנ"ב
הערת תוכן ותקציר התוכן:
כרך א. ברכות ושבת. עם הערות ומראי מקומות, מבואות ומפתחות מאת הרב אברהם יוסף וורטהיימר, הרב אברהם ליס. 16, [2] ע', תקסו עמודות
פסקי הריאז. [6] ע', רפב עמודות.
כרך ב. עירובין, פסחים, יומא וסוכה. עם הערות ומראי מקומות, מבואות ומפתחות מאת הרב אברהם יוסף וורטהיימר, הרב אברהם ליס, הרב דוב קרויזאר. [9] ע', תקעו עמודות
פסקי הריא"ז. רעו עמודות.
כרך ג. ביצה, ראש השנה, תענית, מגילה, חגיגה, מועד-קטן, הלכות קטנות (ציצית, תפילין, מזוזה וס"ת). עם הערות ומראי מקומות, מבואות ומפתחות מאת הרב אברהם יוסף וורטהיימר, הרב אברהם ליס, הרב דוב מ' קרויזאר, הרב משה הרשלר. 10, [1] ע', תקד, רס עמודות.
כרך ד. יבמות. עם הערות ומראי מקומות, מבוא ומפתח מאת הרב אברהם ליס. 10, [1] ע', שח עמודות
פסקי הריא"ז [5] ע', קטז עמודות. -- ליקוט מתוך תשובות הרי"ד בעניני יבום וחליצה. [קיז]-קס עמודות.
כרך ה. כתובות. עם הערות ומראי מקומות, מבוא ומפתח מאת הרב אברהם ליס. [6] ע', תס עמודות
פסקי הריא"ז. [3] ע', קפח עמודות.
הערות שער נוסף באנגלית.
לפסקי הריא"ז שער מיוחד.
דפוס צלום.
תיאור 5 כר' (כרך א-ה) : פקסימילים
27 ס"מ.
שפה עברית
מזהה ISBN9654460017
מספר מערכת 990013099000205171
לפריט בקטלוג הספריה

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?