חזרה לתוצאות החיפוש

כותר ספר דברי נגידים : והוא באור ... לכל הדברים הקשים ברש"י על התורה ועל ההפטרות עם חמש מגלות. ונחלק לשתי מערכות ... מערכת הפלפולי בשם שבט יהודה ... / מאת ... כמוהר"ר יהודה ליב הכהן ...
והמערכה השניה ע"ד הפשטי בשם אמרי קדם .../ מאתי דוד מאיר בן יעקב קראליעוויעצקי ... ועוד נוסף עליהם הוספות והגהות בשם מאמרי קיים מבני יצחק משה יעקב.
כותרים נוספים שבט יהודה
אמרי קדם
מאמרי קים
מהדורה חלק א-ב.
מקום קשור Brooklyn (New York, N.Y.)-place of publication
מחבר/יוצר יהודה ליב, הכהן, מהניפולי
מוציא לאור ברוקלין, נ.י : אחים גאלדענבערג
שנה תשנ"ב
הערת תוכן ותקציר התוכן:
חלק א. בראשית. [8], 288, [6] ע'.
חלק ב. שמות. [6], 298 ע'.
הערות בשערים: ווארשא, תרנ"ג-תרס"א. דפוס צלום מוגדל של הוצאה זו.
קודם שער מקוצר.
כפה"נ לא יצאו עוד חלקים.
תיאור 2 כר'
29 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990012404310205171
לפריט בקטלוג הספריה

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?