חזרה לתוצאות החיפוש

כותר קונטרס צדי"ק למלך : והוא ליקוט הכולל ... / מכבוד קדושת אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן מליובאוויטש.
מהדורה [א]-ב, ד-ז.
מקום קשור Kefar Habad (Israel)-place of publication
New York (N.Y.)-place of publication
מוציא לאור כפר חב"ד : מערכת ופרצת
שנה תשנ"ב-תשנ"ד
הערת תוכן ותקציר התוכן:
[א]. א - עניני י"א ניסן. ב - עניני משיח. ג - צ"א אגרות קודש. ד - מ"ב כתבי יד קודש.
ב. א - דבר מלכות. ב - יומן אירועים. ג - עניני משיח. ד - צ"א אגרות קודש. ה - קטעי כתבי יד קודש. מוגש כתשורה להאורחים ... בחודש תשרי תשנ"ג.
ד. א - שער התמונות. ב - שיחות ע"ד הרבנית חנה. ג - עניני משיח. ד - שיחות ע"ד שכונת נשיא דורנו. ה - צ"א אגרות קודש. ו - קטעי כתבי יד קודש. ז - רשימת הרבנית חנה.
ה. א - דבר מלכות. ב - עניני משיח. ג - צ"ב אגרות קודש. ד - צילומי כתבי יד קודש.
ו. א - תמונות ומכתבי הרבנית חנה. ב - מכ' מכ"ק הרה"ק רלוי"צ. ג - עניני משיח. ד - צ"ב אגרות קודש. ה - עניני התקשרות. ו - יחידויות. ז - צילומי כתבי יד קודש.
ז. שער כח סיון - גן שנה ... אגרות ... אגרות באנגלית ... יוצא לאור בקשר ליום כח סיון ... יום מלאת גן שנים לבואם של ... אדמו"ר ... [ו]הרבנית ... לארצות הברית. תשנ"ד.
הערות חלק ב, ד-ז נדפסו בניו-יורק.
בחלק ז נוספו אגרות של הרבי באנגלית. עם שער חלקי.
תיאור 6 כר' : פקסימילים
23 ס"מ.
שפה עברית
מספר מדף/סרט/תיק 6713.1
מספר מערכת 990012238900205171
לפריט בקטלוג הספריה
תגיות

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?