חזרה לתוצאות החיפוש

כותר פסקי אליהו / ... מאת ... מו"ה אליהו פוסק ...
כותרים נוספים מי גר
אוהבי יש
מקום קשור Brooklyn (New York, N.Y.)-place of publication
מוציא לאור ברוקלין : מוציא לאור לא ידוע
שנה תשנ"ב
הערת תוכן ותקציר התוכן: חלק א. חקירות ... והרבה חדושי דינים ... איך יתנהגו אנשים חולים וחלושים -- חלק ב. קונטרס מי גר ... קונטרס אהבי יש ובהם יותר ממאה חדושי דינים: חלק ג. כולל ארבעה קונטרסים: א, דרש משה. ב, גליון גדול. ג. שנות ימין. ד. תולדות נח: חלק ד. קונטרס היתר ואיסור, מקץ עשר.
הערות שער-מעטפת.
דפוס צילום של הוצאת סעאיני תרפ"ח-תרפ"ט, כולל השערים המקוריים.
תיאור 4 כר' ב-2
22 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990012225910205171
לפריט בקטלוג הספריה

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?