חזרה לתוצאות החיפוש

ספר
כותר תוספתא : חמשים חלוקי דינים בין בני ארץ-ישראל ובני בבל. הביאה מרן הרש"ל בסוף ספרו ים של שלמה על מסכתא ב"ק / והביאתה ... לבית הדפוס עם פירוש קצר ... בשם ... תקנת ארצות
ממני ... עזרא בלא"א ... מוהר"ר יהודה ליב ... אלטשולער ...
כותרים נוספים תקנת ארצות
אפסי ארץ
החלוקים שבין אנשי המזרח ובני ארץ ישראל
מקום קשור Brooklyn (New York, N.Y.)-place of publication
מחבר/יוצר אלטשולער, עזרא בן יהודה ליב, 1859-1938
מוציא לאור ברוקלין, נ.י : אחים גאלדענבערג
שנה תשנ"ב
הערות ע' 37-42 כוללים: אפסי ארץ: ... עוד [חמשים] חילוקים שבין בני ארץ ישראל לבין בני בבל וחוץ לארץ בכלל ...
שני שערים.
בשערים: ווארשא, תרנ"ט. דפוס צלום של הוצאה זו, כולל השערים המקוריים.
תיאור [2], 42 ע'
21 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990012148410205171
לפריט בקטלוג הספריה

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?