חזרה לתוצאות החיפוש

כותר ספר שאלות ותשובות עדת יעקב : ... לבאר ולברר דברי הרמב"ם ... לסמוך דיינים ולמנות סנהדרין בזמן הזה ... גם הרבה חדושי הלכות סמיכה והנסמכין והמצות התלויות בהן ... / חברתי ... יעקב פיאטרקאווסקי בן לא"א ... שרגא ...
כותרים נוספים עדת יעקב
מהדורה חלק א-ב.
מקום קשור Brooklyn (New York, N.Y.)-place of publication
מוציא לאור ברוקלין : מוציא לאור לא ידוע
שנה תשנ"ב
הערות בשער: ירושלים תרצ"ד-ת"ש. דפוס צלום של הוצאה זו, כולל השערים המקוריים.
בתוך: אוצר השאלות והתשובות חלק א. -- ברוקלין : [חמו"ל], תשנ"ב.
תיאור 2 כר' ב-1
29 ס"מ.
מתוך אוצר השאלות ותשובות
שפה עברית
מספר מערכת 990012018910205171
לפריט בקטלוג הספריה

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?