חזרה לתוצאות החיפוש

כותר ספר יששכר וזבולון / אפרים זלמן בלאאמו"ר ... מוהר"מ שטרנבוך.
כותרים נוספים אדני פז
מקום קשור Bene Brak (Israel)-place of publication
מחבר/יוצר ספקטור, יצחק אלחנן, 1817-1896.
מוציא לאור בני ברק : א. ז. שטרנבוך
שנה תשמ"ד-תשנ"ח
הערת תוכן ותקציר [א]. ליקוטים, חידושים וביאורים, הערות והארות בבירור יסודי הלכות החזקת תורה ובגדרי שותפות יששכר וזבולון. ובראשו קונטרס עץ פרי: מאמר בענין מעלת וחומר מצות החזקת תורה / מרבינו ... יצחק אלחנן
מכתב עוז בעניני ת"ת והחזקת תורה מאאמו"ר ... משה שטרנבוך. תשמ"ד. קלה ע'.
ב. ובו ג' ספרים נפתחים ... עץ החיים: ליקוטים מספרי החיד"א -- עץ פרי מהגאון רבי יצחק אלחנן -- ותומכיה מאושר: ליקוטים מספרי בעל החפץ חיים : ונלוה אליו קובץ אדני פז: כולל ליקוטים, חידושים וביאורים, הערות ... בהלכות תלמוד תורה : ובסופו קונטרס בענין הטפת דם ברית. תשנ"ח. [4], רסז ע'.
תיאור 2 כר' (חלק [א]-ב)
25 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990009663990205171
לפריט בקטלוג הספריה

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?