הספרייה הלאומית, ארכיון דן הדני.
The National Library of Israel, Dan Hadani's Archive.