הספרייה הלאומית, מארכיון דן הדני. יוצר/ים: [יש לציין את שם היוצר/ים]. אם שם היוצר/ים אינו ידוע יש לציין: יוצר/ים: צוות יפפא
The National Library of Israel, from Dan Hadani's Archive. Photographer: [Photographer's Name] If the photographer's name is not known please indicate IPPA Staff as the Photographer